Procedure

Alle managementboeken die zijn verschenen in de periode van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018 en zijn toegevoegd aan het assortiment van Managementboek.nl dingen mee voor de verkiezing van het Managementboek van het Jaar 2018, mits zij voldoen aan de volgende criteria:

De criteria voor selectie zijn:
- de boeken moeten in de Nederlandse taal zijn verschenen;
- boeken mogen niet her- of bijdrukken zijn. Ingrijpend gewijzigde herdrukken kunnen wel in aanmerking komen;
- de auteurs moeten Nederlandstalig zijn;
- verzamelbundels met artikelen of interviews die eerder in papieren of digitale media gepubliceerd werden, studieboeken, branche-specifieke boeken, kalenders en spellen zijn uitgesloten van mededinging