Procedure

Alle managementboeken die zijn verschenen in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 en zijn toegevoegd aan het assortiment van Managementboek.nl dingen mee voor de verkiezing van het Managementboek van het Jaar 2021, mits zij voldoen aan de volgende criteria:

De criteria voor selectie zijn: - de boeken moeten in de Nederlandse taal zijn verschenen;
- boeken mogen niet her- of bijdrukken zijn. Ingrijpend gewijzigde herdrukken kunnen wel in aanmerking komen;
- de auteurs moeten Nederlandstalig zijn;
- verzamelbundels met artikelen of interviews die eerder in papieren of digitale media gepubliceerd werden, studieboeken, branche-specifieke boeken, kalenders en spellen zijn uitgesloten van mededinging