Shortlist

De volgende 5 boeken zijn genomineerd voor de titel Managementboek van het Jaar 2016:

'Nooit Af' gaat over wat er gebeurt nu iedereen vrij kan publiceren, dupliceren en produceren en wat de impact is op de maatschappij en economie.
Onze prijs: € 24.99
'De Veranderversneller' bevat een schat aan praktisch toepasbare veranderkundige kennis waarmee je voor je eigen veranderopgave een goed verhaal kunt maken.
Onze prijs: € 24.99
De antropologische verhalen in dit boek geven inzicht in praktische tools en modellen voor organiseren, veranderen en leiden van organisaties.
Onze prijs: € 34.50
De huidige overheid levert een groot deel van zijn bestaansrecht in door veel taken in het sociale domein over te hevelen van rijks- naar gemeentelijk niveau.
Onze prijs: € 28.50
In dit boek verkennen de auteurs praktijkvraagstukken rondom professionele identiteit en beschrijven ze wat een professional nu eigenlijk is en welke dilemma's deze tegenkomt.
Onze prijs: € 40.90
*Deze lijst is gesorteerd op alfabetische volgorde van auteursnaam.